شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

طراحی، تامین و خرید تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب صنعتی توسط شرکت بلژیکی  KEPPEL SEGHERS  بوده که توسط نیروهای متخصص شرکتی و پیمانکاران بومی در سال 1394 و در زمینی به مساحت 5/2 هکتار در ضلع شرقی کارخانه شکر نصب و بصورت عملکردی ترکیبی هوازی و بی هوازی ، و با ظرفیت تصفیه 50 متر مکعب پسآب صنعتی در هر ساعت ( با بار آلوده  BOD 6000mg/lit و  COD 10000mg/lit و زمان ماند 10 روز در لاگون متعادل کننده ) به بهره برداری رسید.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.