شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

آگهی مناقصه عملیات حمل و تخلیه گِل کارخانه

آگهی مناقصه عملیات حمل و تخلیه گِل کارخانه

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد عملیات حمل و تخلیه گِل کارخانه خود را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :

متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

فایل روزنامه سراسری

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.