شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

نیشکر فارابی واحد برتر خوزستان شد

نیشکر فارابی واحد برتر خوزستان شد

۲۳ بهمن ۱۴۰۱

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سی و چهارمین جشنواره «امتنان» از جامعه کار و تولید خوزستان، با کسب عناوین مختلف، در صدر شرکت‌های تولیدی استان قرار گرفت. به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این جشنواره که 18 بهمن ماه با ...