شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

معرفی ارقام کلزای بهاران و پیشرو در کشت و صنعت حکیم فارابی

معرفی ارقام کلزای بهاران و پیشرو در کشت و صنعت حکیم فارابی

روز مزرعه کلزا جهت معرفی ارقام (بهاران و پیشرو) شرکت زراعت گلاره کلهر در مزارع بذری کلزا کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت فارابی، در این مراسم نمایندگان موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کشور، مرکز تحقیقات استان خوزستان، نمایندگان و کارشناسان کشت و‌صنعت‌های نیشکری از مزارع کلزای فارابی که با ارقام بهاران و پیشرو کشت شده بود بازدید کردند. پس از توضیحات کارشناسان کشت و صنعت حکیم فارابی و شرکت زراعت گلاره کلهر درباره روند کاشت و ویژگی‌های ارقام جدید، بازدیدکنندگان در خصوص تجربه‌های کشت و پتانسیل‌های ارقام جدید کلزا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.