شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

آگهی مناقصه عمومی عملیات صفافی و بارگیری کیسه های شکر سفید

آگهی مناقصه عمومی عملیات صفافی و بارگیری کیسه های شکر سفید

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد عمليات صفافی و بارگیری کیسه های شکر سفید خود را از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:

متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

 فایل روزنامه سراسری

 

 

 

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.