شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

آگهی مناقصه عملیات رسوب زدایی مبدل های کارخانه

آگهی مناقصه عملیات رسوب زدایی مبدل های کارخانه

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد عملیات رسوب زدایی مبدل های کارخانه خود را از طریق مناقصه دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :

متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

فایل روزنامه سراسری

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.