شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

آگهی فراخوان مناقصه تهیه، طبخ، توزیع و سرو غذای پرسنل

آگهی فراخوان مناقصه تهیه، طبخ، توزیع و سرو غذای پرسنل

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد تهیه، طبخ، توزیع و سرو غذای پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :

متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

فایل روزنامه سراسری

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.