شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

آگهی مزایده فروش چوب درختان

آگهی مزایده فروش چوب درختان

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد چوب درختان آکالیپتوس و کهور خود را به خریداران واجد شرایط واگذار نماید:

متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

فایل روزنامه سراسری

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.