شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

آگهی مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی

آگهی مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد اقلام مستعمل و ضایعاتی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:

متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

 فایل روزنامه سراسری

 

 

 

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.