شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی: خرید، توزیع و سرو غذای کارکنان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی: خرید، توزیع و سرو غذای کارکنان

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد خرید، توزیع و سرو غذای پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

فایل روزنامه سراسری (صفحه ۱۱)

 

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.