شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

آگهی مزایده فروش محصول جو ( از نوع شش پر محلی )

آگهی مزایده فروش محصول جو ( از نوع شش پر محلی )

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد محصول جو ( از نوع شش پر محلی ) را از طریق مزایده به فروش رساند.

متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

فایل روزنامه سراسری

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.