شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

تقدیر اداره کل استاندارد خوزستان از نیشکر فارابی

تقدیر اداره کل استاندارد خوزستان از نیشکر فارابی

۱۷ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان خوزستان، با توجه به نقش راهبردی و بی بدیلی که صنعت نیشکر در حوزه تولید، اشتغال و استانداردسازی دارد، مدیر کل استاندارد خوزستان در ر استای بازدیدهای صنعتی از شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی بازدید کرد. شرکت ...