شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

از نیشکر فارابی برای مدیریت بهینه مصرف آب تقدیر شد

از نیشکر فارابی برای مدیریت بهینه مصرف آب تقدیر شد

۲۵ مهر ۱۴۰۲

در همایش روز جهانی غذا از نیشکر فارابی برای مدیریت بهینه مصرف آب تقدیر شد هیات اجرایی همایش روز جهانی غذا که امسال با محوریت آب و با شعار "آب، زندگی است. آب، غذاست. هیچ‌کس جا نماند." از ۶ شرکت تولیدی که در زمینه ...