شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

پیشتازی نیشکر فارابی در میان برترین‌های استاندارد خوزستان

پیشتازی نیشکر فارابی در میان برترین‌های استاندارد خوزستان

۱۸ آبان ۱۴۰۲

جایزه ملی کیفیت ایران به نیشکر فارابی رسید شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در مراسم برترین‌های استاندارد خوزستان، جایزه ملی کیفیت ایران، عنوان واحد تولیدی نمونه استانی و مدیر کنترل کیفیت برتر را از آن خود کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت حکیم ...