شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

قدردانی مدیرعامل از کارکنان، با پایان عملیات برداشت نیشکر

قدردانی مدیرعامل از کارکنان، با پایان عملیات برداشت نیشکر

۲۳ فروردین ۱۴۰۲

بسمه تعالی حمد و سپاس خدای منان را که توفیقی عنایت فرمود تا یک بار دیگر در کنار شما همکاران گرامی عملیات برداشت نیشکر از مزارع کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان را به پایان برسانیم. بنده بر خود وظیفه می‌دانم ضمن آرزوی قبولی طاعات ...