شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

ورود نیشکر برای تولید سالانه ۲۲ میلیون نهال اکالیپتوس

ورود نیشکر برای تولید سالانه ۲۲ میلیون نهال اکالیپتوس

۶ آذر ۱۴۰۲

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داد: ورود نیشکر برای تولید سالانه ۲۲ میلیون نهال اکالیپتوس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سه سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال اکالیپتوس در واحدهای هشتگانه نیشکری کاشته و با ...