شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

هدف‌گذاری برای تولید ۷۰۰ هزار تُن شکر

هدف‌گذاری برای تولید ۷۰۰ هزار تُن شکر

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مدیرعامل توسعه نیشکر در اختتامیه سومین جشنواره شکرستان خبر داد؛ هدف‌گذاری برای تولید ۷۰۰ هزار تُن شکر مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از تولید بیش از ۶۱۰ هزار تُن شکر خام در واحدهای نیشکری خوزستان خبر داد و بر عزم این شرکت ...