شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

نام‌آوران شکرستان ایران در سال 1401

نام‌آوران شکرستان ایران در سال 1401

۷ فروردین ۱۴۰۲

در جای جای شکرستان ایران، چهره‌ها و نام‌آورانی دیده می‌شوند که در سنگر تولید با روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر، در راه اهداف شرکت و سرافرازی وطن، لحظه‌ای از پای ننشسته‌اند و شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا چرخ تولید بچرخد و صنعت نیشکر بدرخشد.در سالی که ...