شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

فارابی قهرمان اولین دوره مسابقات دو نیشکرنوردی شد

فارابی قهرمان اولین دوره مسابقات دو نیشکرنوردی شد

۱۳ آبان ۱۴۰۲

در اولین دوره مسابقات دو نیشکر نوردی که امروز ۱۳ آبان در کشت و صنعت حکیم فارابی برگزارشد، تیم های حکیم فارابی، سلمان فارسی و امیرکبیر به ترتیب اول تا سوم شدند. به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان، این مسابقات که ...