شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

تیم امید نیشکر فارابی قهرمان مچ اندازی خوزستان شد

تیم امید نیشکر فارابی قهرمان مچ اندازی خوزستان شد

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های خوزستان و انتخابی استان در دو بخش زنان و مردان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت حکیم فارابی، این رقابت ها در دو کلاس راست دست و چپ دست برگزار شد که در بخش تیمی رده ...