شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

نیشکری‌ها جوایز استاندارد را درو کردند

نیشکری‌ها جوایز استاندارد را درو کردند

۱۷ آبان ۱۴۰۲

چهار شرکت زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در نکوداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان برترین‌های استاندارد خوزستان انتخاب و تجلیل شدند. چهار شرکت زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در نکوداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران ...