شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

نایب قهرمانی پولادمردان فارابی در اولین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان نیشکر

نایب قهرمانی پولادمردان فارابی در اولین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان نیشکر

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

امسال، هفته کار و کارگر برای نیشکری‌ها پُر از شور و هیجان بود؛ در کنار غرّش هاروسترها و طنین کارخانه تولید شکر، برای اولین‌بار صدای آهن و وزنه «قوی‌ترین مردان نیشکر»، مزارع سرسبز نیشکر را درنوردید. امسال، هفته کار و کارگر برای نیشکری‌ها پُر از ...