شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

کام خوزستان از فرآوری خرما شیرین می‌شود

کام خوزستان از فرآوری خرما شیرین می‌شود

۲۰ تیر ۱۴۰۲

طرح ایجاد صنایع بسته‌بندی، تبدیلی و فرآوری خرما در کمیته سرمایه‌گذاری شرکت توسعه نیشکر، در راستای ایجاد اشتغال، توانمندی مناطق پیرامونی طرح‌های نیشکر و شکوفایی اقتصادی استان بررسی شد.طرح ایجاد صنایع بسته‌بندی، تبدیلی و فرآوری خرما در کمیته سرمایه‌گذاری شرکت توسعه نیشکر، در راستای ...