شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

با وجود شکر دارویی تولیدی نیشکر، دیگر نیازی به واردات نیست

با وجود شکر دارویی تولیدی نیشکر، دیگر نیازی به واردات نیست

۱ شهریور ۱۴۰۲

تاکید معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو بر جلوگیری از واردات شکر دارویی به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، شرکت توسعه نیشکر توانایی تأمین نیازهای داخلی کشور را در زمینه شکر دارویی دارد و برای جلوگیری از وابستگی به واردات این ...