شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

روند توسعه صنعت نیشکر شتاب می‌گیرد

روند توسعه صنعت نیشکر شتاب می‌گیرد

۱۴ آبان ۱۴۰۲

تأکید مدیران نیشکری در نشست با هیئت‌مدیره هلدینگ آینده پویا مدیران صنعت نیشکر در نشست با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا بر همگرایی و هم‌افزایی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه صنعت نیشکر تأکید کردند. مدیران صنعت نیشکر در نشست ...