شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

نیشکری‌ها برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور به صحنه آمدند

نیشکری‌ها برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور به صحنه آمدند

۱۵ تیر ۱۴۰۳

دکتر ناصری: انتخاب آگاهانه و حداکثری مردم، کلید توسعه همه‌جانبه کشور است/ تمرکز بر اشتغال و رونق اقتصادی، اولویت اصلی رئیس‌جمهور منتخب خانواده بزرگ توسعه نیشکر هم‌زمان با آغاز فرایند رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، با حضور در شعب اخذ رأی‌ در سراسر خوزستان، برای ...