شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

کشت و صنعت حکیم فارابی در جشنواره امتنان استان خوزستان درخشید

کشت و صنعت حکیم فارابی در جشنواره امتنان استان خوزستان درخشید

۱۶ بهمن ۱۴۰۲

در اختتامیه سی و پنجمین آیین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید خوزستان از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان، این آیین با حضور ...