شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

نگاهی به دستاوردهای دانش‌بنیان نیشکر در سال 1401

نگاهی به دستاوردهای دانش‌بنیان نیشکر در سال 1401

۷ فروردین ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱ با همه فراز و نشیب‌اش به پایان رسید؛ روزهایی که ماحصل آن برای صنعت نیشکر سرشار از آزمون بود و اندوختن تجربه‌ای برای ساختن آینده‌ای شیرین سال ۱۴۰۱ با همه فراز و نشیب‌اش به پایان رسید؛ روزهایی که ماحصل آن برای صنعت ...