شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

دستاوردهای نیشکر در کانون توجه/ نمایش رویش شکوفایی نیشکر از دل بحران‌ها / حضور سفیران کشورهای خارجی در غرفه نیشکر

دستاوردهای نیشکر در کانون توجه/ نمایش رویش شکوفایی نیشکر از دل بحران‌ها / حضور سفیران کشورهای خارجی در غرفه نیشکر

۵ دی ۱۴۰۲

در نخستین روز نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران چه گذشت؟ نخستین روز نمایشگاه بین‌المللی مدیریت بحران (ایران قوی ۱۴۰۲) در حالی سپری شد که غرفه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با نمایش متنوّع دستاوردها، در کانون توجه قرار گرفت و به محلی برای رفت‌و‌آمدهای ...