شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

تندیس واحد نمونه ملی به نیشکر فارابی رسید

تندیس واحد نمونه ملی به نیشکر فارابی رسید

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

تقدیر رییس جمهور از مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر فارابی؛در جشنواره ملی امتنان، کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی که سال گذشته نیز به عنوان واحد نمونه استانی معرفی شده بود، پس از ارزیابی‌ها به عنوان واحد نمونه ملی شناخته شد.کشت و صنعت نیشکر ...