شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

تقدیر از مدال آوران فارابی در اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان، همسران و کارکنان زن

تقدیر از مدال آوران فارابی در اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان، همسران و کارکنان زن

۲۸ تیر ۱۴۰۲

در اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان، همسران و کارکنان زن شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که ۲۵ تیر ماه در سالن ورزشی نیشکر برگزار شد، از برگزیدگان مسابقات تقدیر بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان. مقام آوران این ...