شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

نشست استاندار خوزستان با مدیران صنعت نیشکر در کشت و صنعت فارابی

نشست استاندار خوزستان با مدیران صنعت نیشکر در کشت و صنعت فارابی

۲۶ فروردین ۱۴۰۲

استاندار خوزستان بر ایجاد ارتباط مولد نیشکر و صنایع جانبی با روستاها با هدف شکل گیری خوشه های صنعتی تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، علی اکبر حسینی محراب شامگاه سه‌شنبه از سه واحد تولیدی شرکت توسعه نیشکر و ...