شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

ورزش و نشاط ارمغان جشنواره “پدر و پسر” کارکنان نیشکر فارابی

ورزش و نشاط ارمغان جشنواره “پدر و پسر” کارکنان نیشکر فارابی

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

با هدف ایجاد روحیه نشاط و سلامتی، اولین جشنواره ورزشی پدر و پسر ویژه کارکنان کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان، پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت در مجموعه ورزشی توسعه نیشکر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت حکیم فارابی، پدران شاغل در فارابی ...