شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

طرح هوشمندسازی سامانه‌های آبیاری در صنعت نیشکر اجرایی می‌شود

طرح هوشمندسازی سامانه‌های آبیاری در صنعت نیشکر اجرایی می‌شود

۱۸ آبان ۱۴۰۲

نیشکر در مدیریت مصرف آب پیشرو است / طرح هوشمندسازی سامانه‌های آبیاری در صنعت نیشکر اجرایی می‌شود شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اجرای سامانه آبیاری زیرسطحی از شرکت‌های پیشرو در مدیریت مصرف آب کشاورزی در سطح کشور است. به گزارش روابط‌ عمومی شرکت ...