شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

آگهی مناقصه عملیات رسوب زدایی مبدل های کارخانه

آگهی مناقصه عملیات رسوب زدایی مبدل های کارخانه

۱۸ شهریور ۱۴۰۲

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد عملیات رسوب زدایی مبدل های کارخانه خود را از طریق مناقصه دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید : متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می ...