شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

آگهی مناقصه خرید و نصب یک قطعه سوله

آگهی مناقصه خرید و نصب یک قطعه سوله

۱۱ دی ۱۴۰۲

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد خرید و نصب یک قطعه سوله را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید : متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت ...