شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

آگهی مزایده فروش چوب درختان

آگهی مزایده فروش چوب درختان

۸ شهریور ۱۴۰۲

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد چوب درختان آکالیپتوس و کهور خود را به خریداران واجد شرایط واگذار نماید: متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.   فایل روزنامه ...