شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

ملاس


با ظرفیت سالانه 40.000 تن

 

ملاس نیشکر – پساب شربت بعد از قندگیری مایعی است غلیظ ، به رنگ قهوه ای تیره مایل به سیاه که ترکیب شیمیایی آن شامل پلاریزاسیون (حدود 30درصد)، درجه خلوص (حدود 36 درصد)، ساکارز (حدود 34 درصد) و قند انورت (حدود 15 درصد) است.

از ملاس نیشکر علاوه بر خوراک دام، به عنوان یک ماده صنعتی ارزشمند استفاده می شود.

فرآورده های صنعتی حاصل از ملاس عبارتند از :

  • قند مایع
  • الکل
  • خمیرمایه
  • مخمر خوراک دام
  • سرکه
  • انواع اسید
  • پودر ملاس
  • قندگیری از ملاس