شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

شکر مایع
Invert Sugar or Liquid Sugar


شکر مایع در مقایسه با شکر گرانولی مزایای زیادی در صنایع دارد. در واقع شکر مایع به عنوان یک محصول نیمه باز ساخته شده عمل می کند که در فرایندهای تهیه مواد غذایی برای مصرف مستقیم آماده می باشد بدون اینکه نیاز به حل کردن، صاف کردن یا پاستوریزه کردن داشته باشد.

 

شکر مایع محصولی تازه با زمان ماندگاری (  Shelf Life ) محدود می باشد. انواع مختلفی از شکرهای مایع تولید و به صورت تجاری استفاده می شود که بر اساس رنگ، نسبت شکر جامد به آب، محتوای خاکستر و نسبت ساکاروز به اینورت تقسیم بندی می شود. شکر مایع را از نیشکر به چندین روش می توان تهیه نمود که یکی از آنها تهیه شکر مایع از شربت رنگبری شده کارخانجات تصفیه شکر خام است که در این شرکت به این روش شکر مایع منطبق با استاندارد ملی ایران به شماره 14630 تولید می گردد. 

استفاده از لیکور تصفیه شده که عملیات رنگبری روی آن انجام شده است یکی از بهترین روش های تهیه شکر مایع می باشد، زیرا این لیکور به حالت مایع می باشد همچنین به طور کامل تصفیه شده و عملیات رنگبری بر روی آن انجام گرفته است. لیکور تصفیه شده دارای مقداری ترکیبات رنگی و مواد ریز دیگری مانند صمغ ها و رزین ها می باشد که در واقع عملیات رنگبری ساده و حذف خاکستر مراحل اصلی تبدیل شربت رنگبری شده به شکر مایع می باشد که در این حالت از رزین های تبادل یونی استفاده می گردد که در این شرکت از این روش استفاده می شود. بسته بندی این محصول توسط دستگاه تمام اتوماتیک و در سالن تولید و بسته بندی شکرستان فارابی و در بشکه های 25 کیلوگرمی انجام میگیرد.