شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

شكر سفید


يكي از مهمترين مواد غذايي مورد نياز انسان است كه در بدن ايجاد انرژي مي‌كند. قيمت ارزان شكر، در مقايسه با مقدار كالري كه ايجاد مي‌كند، اين محصول را بصورت منبعي اساسي در تأمين انرژي در آورده است. مصرف سرانه قند و شكر كشورمان حدود 30 كيلوگرم است كه براي جبران كسري توليد، سالانه ميليونها دلار صرف واردات شكر مي شود.

باتوجه به توضویحات فوق در کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان برای استحصال شکر از نیشکر کارخانه ای با ظرفیت 175 هزار تن ساخته شده است .  این شرکت  شکر مورد نیاز بیش از 3/3 میلیون نفر از جمعیت کشور را در سال تأمین می نماید. در صنعت قندسازی و تولید شکر ، هم محصول شکر و هم ملاس باقیمانده از استحصال آن و هم تفاله نیشکر(باگاس) قابل تبدیل به انرژی و محصولات با ارزش دیگری است .
در این شرکت، شکر سفید جهت مصارف خانگی و کارخانه های تولیدی مانند کارخانه های کیک، بستنی، نوشابه و … در بسته بندی های 50 کیلویی بانام تجاری زرین دانه در بازار و در دسترس مصرف کننده می باشد.