شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

فیلمنامه

بیست و سومین سال اولین کشت نیشکر در شرکت حکیم فارابی

تولید انبوه زنبور تلنموس برای مبارزه طبیعی با آفت سزامیا

آغاز برداشت ماهی از حوضچه های پرورش متراکم در کشت و صنعت فارابی

اورهال بویلرها
روز صنعت و معدن 1401
روز ملی گل و گیاه

24 امین سالگرد تاسیس شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

محیط زیست
گزارش تولید شکر – صدا و سیما

پرندگان مهاجر میهمان مزارع فارابی