شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

فیلمنامه

بیست و سومین سال کشت نیشکر در شرکت حکیم فارابی

تولید انبوه زنبور تلنموس برای مبارزه طبیعی با آفت سزامیا

آغاز برداشت ماهی از حوضچه های پرورش متراکم در کشت و صنعت فارابی

اورهال بویلرها
روز صنعت و معدن 1401
روز ملی گل و گیاه

24 امین سالگرد تاسیس شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

محیط زیست
گزارش تولید شکر – صدا و سیما

پرندگان مهاجر میهمان مزارع فارابی

مجله تصویری شماره 1

مجله تصویری شماره 3

صبح سر می کشد آفتاب از پس نی / تا تماشا کند این رشد و شکوفایی را

تقدیر از کارگران نمونه شرکت حکیم فارابی

تندیس واحد نمونه ملی به نیشکر فارابی رسید

مجله تصویری شماره 2

گزارش صدا و سیما از نیشکر فارابی

آیین تقدیر از بازنشستگان سال 1400

ساماندهی مناطق سیل گیر در روستاهای پیرامون 

کمک به افزایش تولید با مصرف بهینه برق

مجله تصویری شماره 4