شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

گواهینامه ها

گواهینامه ها :


  • دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از شرکت توف نورد آلمان
  • دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 از شرکت توف نورد آلمان
  • دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 از شرکت توف نورد آلمان
  • دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذا ISO 22000:2018 از شرکت توف نورد آلمان
  • دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011 از شرکت توف نورد آلمان
  • دریافت گواهینامه GMP از سازمان غذا و دارو ایران برای خط تولید شکر دارویی برای اولین بار در کشور و در استان خوزستان به عنوان اولین تولید کننده مواد اولیه دارویی
  • دریافت نشان و گواهی حلال جهانی از مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی (ایکریک)
  • دریافت نشان و گواهی حلال جهانی از سازمان غذا و دارو کل کشورایران
  • گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی از سازمان استاندارد ایران