شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

مدیران

جمال سعودی

مدیرعامل

محمدرضا احمدنژاد

معاون کشاورزی

محمدزمان عطارنژادیان

معاون صنعت

محمدرضا احمدنژاد

معاون کشاورزی

جمال سعودی

مدیرعامل

محمدزمان عطارنژادیان

معاون صنعت

مدیران ستاد


محمود کردونی

مدیر منابع انسانی

هجیر طاعتی

مدیر مالی

علیرضا دلفی

مدیر بازرگانی

هرمز سهیلی

مدیر حراست

محمدرضا راهداری زاده

مدیر پشتیبانی و خدمات شهری

هادی صرخه

مدیر امور حقوقی و املاک

حمید صفاپور

مدیر طرح و برنامه

محسن سیاوشی

مدیر انبارها، کنترل کالا و مواد

تیمور برون

مدیر HSEE

پرویز اسکندری

رئیس دفتر و روابط عمومی

مدیران کشاورزی


سید احمد عسکری

مدیر تولید یکم کشاورزی

حمد غزی اصل

مدیر تولید دوم کشاورزی

مهدی احمدی پری

مدیر مطالعات کاربردی

حسن باوی

مدیر تجهیزات مکانیکی

شهرام جعفری

مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی کشاورزی

بهنام شجاعی

مدیر مهندسی زراعی

مدیران صنعت


علی صمیمی

مدیر مکانیک
35210

مسعود سروش مهر

مدیر دفتر فنی و مهندسی

ابراهیم بدوی

مدیر تولید شکر

ساسان احمدی

مدیر کنترل کیفیت

ابراهیم موسوی پور

مدیر انرژی

عباسعلی باقری وانانی

مدیر ابزار دقیق

ذبیح الله بهرامی

مدیر برق