شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

تقویم شرکت

تاریخشرح رویدادردیف
1377/04/23آغاز عملیات کشت در  1100 هکتار از مزارع شمالی1
1377/10/24تأسیس شرکت2
1379/06/02آغاز عملیات اجرایی کارخانه شکر 3
1387/09/29افتتاح آزمایشگاه کنترل کیفی4
1387/09/26افتتاح کارخانه شکر 5
1390/07/25افتتاح واحد تصفیه شکر 6
1394/12/12افتتاح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی 7
1395/11/19افتتاح خط تولید شکر دارویی 8
1397/02/01افتتاح سیستم مه پاش (Mist Cooling ) 9
1399/06/05افتتاح خانه فرهنگ کار و تلاش 10
1399/09/03افتتاح شکرستان ( واحد تولید شکرهای ویژه )11
1399/12/03افتتاح مجموعه ورزشی چند منظوره 12
1400/02/26افتتاح پروژه گازسوزنمودن بویلرهای کارخانه شکر 13
1400/05/01راه اندازی خط تولید شکرسفید با بسته بندی 1 کیلویی14
1400/07/16افتتاح طرح آبیاری زیرسطحی ( قطره چکانی ) در مزارع نیشکر 15
26 لغایت 28 آبان 1400برگزاری اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر در شرکت حکیم 16
1400/09/23افتتاح انبار شماره 2 ( انبار شکر سفید غذایی و انبار شکر دارویی ) 17