شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

ارکان سازمان

مأموریت :

 شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان ، از گروه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در راستای تولید شکر و فرآورده های جانبی مورد نیاز کشور به احیاء و عمران بخشی از اراضی جنوب استان خوزستان  اقدام نموده است. این دستاورد عظیم برپایه مبانی توسعه پایدار و با بهره گیری مؤثر از دانش فنی روز دنیا و بکارگیری زیرساخت های کارآمد و بهره مندی از سرمایه انسانی ارزشمند ، خود را نسبت به تولید محصولات سالم ، حفظ منافع کلیه ذینفعان و پذیرش مسئولیت های اجتماعی ، حفظ و بهبود محیط زیست متعهد می داند. 
 

چشم انداز :

کسب ارزش حداکثری از طریق توسعه زنجیره ارزش و افزایش مزیت های رقابتی و پایدار در سطح ملی و بین المللی.

 

خط مشی :

 شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با برند تجاری زرین دانه ؛ از شرکت های برتر تولیدکننده شکر در ایران، ضمن ارج‌نهادن به خواسته‌های مشتریان و سایر ذینفعان،

همراه با برآورده سازی الزامات قانونی مرتبط به نهادینه نمودن سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی غذا 22000:2018 HACCP-ISOوسیستم مدیریت محیط زیستISO14001: 2015 و  سیستم ایمنی وسلامت شغلی ISO 45001: 2018 اقدام نموده است.

خط مشی :

  1.  تولید محصول سالم و ایمن  و منطبق  با استانداردهاي ملي  و بین المللی
  2. افزایش میزان رضایتمندی مشتریان  و سایر ذینفعان بر پایه کنترل ریسک ها و فرصتها
  3. توسعه پایدار سازمان از طریق ارتقاء بهره وری منابع و بهبود مداوم فرایندها
  4. توسعه ظرفیت های تولید با افزایش راندمان و تنوع بخشی محصولات
  5. نگهداشت مؤثر سرمایه های انسانی و توسعه شایستگی ها و دانش سازمانی
  6. حفظ و پایداری محیط زیست و اهتمام در پیشگیری از آلودگی و مصرف بهینه منابع و انرژی
  7. پیشگیری از بیماری ها و آسیب های ناشی از کار و فراهم نمودن شرایط کار ایمن برای کارکنان و سایز ذینفعان
  8. ارتقاء سطح ایمنی و سلامت کارکنان بر پایه مشارکت و مشاوره
  9. توسعه مسئولیت های اجتماعی در قبال جامعه
ISIRI

براین مبنا ، ضمن بازنگری دوره ای خط مشی ؛ با تعهد به بهبود مداوم سیستم مدیریت یکپارچه و پیشبرد اثربخش و برآورده نمودن الزامات آن ؛ تأمین منابع ، زیرساخت و ارتباطات آن را پشتیبانی نموده و در دسترس ذینفعان قرارداده و از یکایک همکاران انتظار دارم ضمن پایبندی به مفاد آن با مشارکت و همدلی ، زمینه تحقق آن را فراهم نمایند.

 

                                                                                                                                                                     جمال سعودی

                                                                                                                                                                       مدیرعامل