شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

دسته بندی مقالات

آگهی مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی

آگهی مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی

۲۳ مرداد ۱۴۰۲

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد اقلام مستعمل و ضایعاتی خود را از طریق مزایده به فروش برساند: متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.    فایل روزنامه سراسری     ...

آگهی مناقصه عمومی عملیات صفافی و بارگیری کیسه های شکر سفید

آگهی مناقصه عمومی عملیات صفافی و بارگیری کیسه های شکر سفید

۲۳ مرداد ۱۴۰۲

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد عمليات صفافی و بارگیری کیسه های شکر سفید خود را از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید: متن آگهی و فایل روزنامه سراسری در زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.   ...