شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

طرح پژوهشی تولید شکر «کروی» در نیشکر فارابی اجرایی شد

طرح پژوهشی تولید شکر «کروی» در نیشکر فارابی اجرایی شد

جمال سعودی به جزییات تولید شکر کروی در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد و شکر دارویی را زیربنایی تولید این محصول جدید دانست.

مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی از اجرای طرح پژوهشی تولید شکر دارویی «کروی» در این شرکت خبر داد و گفت، مقدمات تولید این نوع شکر دارویی با هماهنگی نهادهای متولی در حال انجام است.

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، جمال سعودی به جزییات تولید شکر کروی در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد و شکر دارویی را زیربنایی تولید این محصول جدید دانست.

به گفته وی، نیشکر فارابی، تنها تولیدکننده شکر دارویی در خاورمیانه است که توانسته گام مهمی در راستای خودکفایی کشور و بی‌نیازی از واردات شکر دارویی بردارد.

مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی افزود: انحصار شکر دارویی کروی در اختیار کشورهای اروپایی است و با تولید این محصول در خوزستان، گامی دیگر در مسیر اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی ارزی برداشته می‌شود.

بر اساس این گزارش، شکر دارویی کروی یک ماده جانبی پرمصرف در صنایع دارویی است که از آن در محدوه وسیعی از فرمولاسیون‌های کروی دارویی خوراکی با خاصیت «آهسته‌رهش» و یا «پیوسته‌رهش» استفاده می‌شود.

روش ساخت آن بدین گونه است که با کمک تکنیک‌های مختلف پلت‌سازی روی سطح هسته اولیه شکر دارویی، نشاسته بصورت لایه لایه اسپری و بر روی آن تثبیت می‌شود، به گونه‌ای که منجر به تولید گرانول‌های کروی کاملا یکنواخت می‌شود و نهایتا در فرمولاسیون‌های دارویی ماده موثره دارویی بر روی سطح آن تثبیت شود.

جمال سعودی در بخش دیگری از سخنان به دیگر پروژه‌های پژوهشی این شرکت اشاره کرد و گفت، ﺑﺮرﺳﻲ و اراﻳﻪ روش ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺨﺎزن ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ ، ﺑﺮرﺳی ﻋﻠﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺮهﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺨﺎر و ارائه روش‌های تعمیر و جلوگیری از تخریب آن، بررﺳﻲ ﺧﻮردﮔﻲ در ﻣﺨﺎزن آب «ﺑﻮﻳﻠﺮ» و اراﻳﻪ راﻫﻜﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وﻗﻮع، بررسی خوردگی لوله‌های انتقال شربت و بخار و مخازن آب و شربت در کارخانه نیشکر فارابی و ارائه راهکار عملی از دیگر طرح‌های پژوهشی است که با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز و موسسه تحقیقات توسعه نیشکر در حال انجام است.

دانش‌بنیان بودن واحد نیشکری فارابی از دیگر محورهای سخنان مدیرعامل این کشت و صنعت بود. وی در این باره گفت: این شرکت با دریافت مجوز دانش‌بنیان در زمینه دارو و فراورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، گامی دیگر در تحقق شعار سال برداشت.

این گواهینامه مرداد ماه امسال از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی به دلیل تولید شکر دارویی اهدا شد. نیشکر فارابی در سال گذشته نیز در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت، واحد برتر تحقیق و توسعه کشور شده بود.

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.